Serendah kluster aeroangkasa & automotif

0
204

Bukit Beruntung dan Serendah menjadi kawasan perindustrian yang semakin membangun serta diklasifikasi di bawah kluster aeroangkasa dan automotif untuk negeri Selangor.