SelangorTV
Klik Video Pilihan Video Utama

Serendah kluster aeroangkasa & automotif

Bukit Beruntung dan Serendah menjadi kawasan perindustrian yang semakin membangun serta diklasifikasi di bawah kluster aeroangkasa dan automotif untuk negeri Selangor.

Video berkaitan