Tag : Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA)

Klik Video Utama

Sukarela, demi Pantai Cunang

Zainah
Program Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam (LPPSA) dengan kerjasama Majlis Daerah Kuala Langat (MDKL) dan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK),