Tag : Timbalan Ketua Setiausaha (Perdagangan Dalam Negeri)

Klik Video Pilihan Video Utama

‘Kenali Mubah, Hindari Syubhah’

Zainah
Fakulti Syariah dan Undang-Undang Kolej Universiti Islam Antarabangsa dengan kerjasama Fakulti Pengurusan dan Muamalah serta KUISCELL Sdn. Bhd. menganjurkan Muzakarah Fiqh Kali Ke-5 dan Konferensi