SelangorTV
Klik Video Pilihan Video Utama

Teliti potensi demi RMK-12

Kementerian Hal Ehwal Ekonomi bersama Kerajaan Negeri mengadakan Sesi Libat Urus Penyediaan Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMKe-12) di Hotel Concorde, Shah Alam. Pembangunan sektor berimpak tinggi diberikan penekanan bagi memastikan hala tuju pembangunan negara sejajar dengan keperluan negeri.

Video berkaitan