Tingkat kemahiran belia, Kerajaan Negeri dan SHRDC jalin kerjasama

0
229

31 belia lepasan SPM diberi peluang mengikuti latihan kemahiran BocHill Cert in Engineering dan Solar PV Installer dan diberikan elaun RM300 sebulan.