Tag : Kerajaan Negeri

Klik Video Pilihan Video Utama

Rezeki peniaga, bantuan berganda

Fudhil Abdullah
Kerajaan Negeri menyediakan platform membantu penerima Bantuan Blueprint Pembasmian Kemiskinan mempromosi dan meningkatkan hasil produk – Program Pengupayaan Sosio Ekonomi khusus untuk tingkatkan ilmu keusahawanan