Klik Video Pilihan Video Utama

Tingkat kredibiliti tadbir tanah


Bagi mendepani cabaran pembangunan negara, pengurusan data tanah yang tepat serta mengenal pasti masalah dalam pentadbiran dan pembangunan tanah amat penting – Seminar Pentadbiran dan Pembangunan Tanah

Kandungan berkaitan