Usaha bersama mampu bentuk ekonomi bersepadu

0
179


Tidak hanya bergantung kepada kerajaan, usaha dan kerjasama dari kalangan komuniti perniagaan juga adalah diperlukan bagi membentuk sebuah ekonomi bersepadu di peringkat ASEAN.