Klik Video Pilihan Video Utama

Belanjawan 2019, ‘bonus’ untuk Selangor

Kerajaan Negeri menyambut baik pembentangan Belanjawan 2019 oleh Kerajaan Persekutuan dan akan mengambil kira beberapa pendekatan bagi penyelarasan Belanjawan Negeri yang akan diumumkan akhir November ini.

Video berkaitan