Program Kerajaan Selangor Video

Berakhirnya era penswastaan air di Selangor

Kerajaan Pusat bersetuju memberi kerjasama penuh kepada Kerajaan Negeri dengan mengguna pakai Seksyen 114, Akta Industri Perkhidmatan Air (WSIA) bersama syarat lain.

Kandungan berkaitan