Rancangan Selangor Pertama

Tema Strategik 4 Rancangan Selangor Pertama (RS-1): Tadbir Urus S.M.A.R.T. dan Berkesan

Fudhil Abdullah
#rancanganselangorpertama #tadbirurussmart #pengurusankrisis Pembentangan Dato’ Menteri Besar, Dato’ Seri Amirudin Shari di Dewan Negeri Selangor pada Mesyuarat Kedua Persidangan Penggal Keempat Dewan Negeri Selangor Ke-14
Rancangan Selangor Pertama

Tema Strategik 3 Rancangan Selangor Pertama (RS-1): Pemacuan Kelestarian

Fudhil Abdullah
#rancanganselangorpertama #pemacuankelestarian #alamsekitar Pembentangan Dato’ Menteri Besar, Dato’ Seri Amirudin Shari di Dewan Negeri Selangor pada Mesyuarat Kedua Persidangan Penggal Keempat Dewan Negeri Selangor Ke-14
Rancangan Selangor Pertama

Tema Strategik 2 Rancangan Selangor Pertama (RS-1): Mempertingkatkan Inklusiviti Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Fudhil Abdullah
#rancanganselangorpertama #inklusivitisosial #kesejahteraanrakyat Pembentangan Dato’ Menteri Besar, Dato’ Seri Amirudin Shari di Dewan Negeri Selangor pada Mesyuarat Kedua Persidangan Penggal Keempat Dewan Negeri Selangor Ke-14
Rancangan Selangor Pertama

Tema Strategik 1 Rancangan Selangor Pertama (RS-1): Pengukuhan Ekonomi

Fudhil Abdullah
#rancanganselangorpertama #pengukuhanekonomi #pelaburanekonomiselangor Pembentangan Dato’ Menteri Besar, Dato’ Seri Amirudin Shari di Dewan Negeri Selangor pada Mesyuarat Kedua Persidangan Penggal Keempat Dewan Negeri Selangor Ke-14
Rancangan Selangor Pertama

14 Petunjuk Makro Rancangan Selangor Pertama (RS-1)

Fudhil Abdullah
#rancanganselangorpertama #peluangpekerjaan #selangordigital Pembentangan Dato’ Menteri Besar, Dato’ Seri Amirudin Shari di Dewan Negeri Selangor pada Mesyuarat Kedua Persidangan Penggal Keempat Dewan Negeri Selangor Ke-14