Klik Video Pilihan Video Utama

Flat usang ‘hotspot’ denggi

Kerajaan Negeri akan mengerakkan usaha bersepadu semua agensi bagi menyelesaikan isu denggi yang semakin meningkat di kawasan Flat Taman Teluk Gedung Indah, Pelabuhan Klang.

Kandungan berkaitan