Klik Video Pilihan Video Utama

Ilmu audit tingkat prestasi PBT Selangor

Seminar Pengauditan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) anjuran Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) bertujuan meningkatkan nilai pengauditan melalui juruaudit, prestasi dan professionalisme. Ia mampu menyediakan platform untuk berkongsi idea dan pengalaman pengurusan pengauditan. PBT di Selangor juga merupakan antara pengauditan yang terbaik di Malaysia.

Video berkaitan