Kerajaan Negeri dicadang ambil alih penyelenggaraan flat kos rendah

0
499

Masalah tunggakan bayaran penyelenggaraan mengakibatkan kerja-kerja penyelenggaraan flat kos rendah tidak dapat dilaksanakan.