Kewartawanan, peluang kerja luas…

0
205

Memberi syarahan mengenai etika penyebaran berita, Prof Dr Azmuddin menjelaskan bahawa peluang pekerjaan bagi pelajar yang mengambil kursus kewartawanan masih luas, berikutan zaman teknologi yang semakin berkembang – Majlis Syarahan Profesor UNISEL kali ke-4, UNISEL Kampus Shah Alam