Malaysia baharu, belia mahu…

0
273

Forum ‘Malaysia Baharu: Apa Yang Belia Mahu?’ anjuran Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) Universiti Selangor (UNISEL) Kampus Shah Alam membincangkan perkara yang membentuk sesebuah belia. Panel jemputan terdiri daripada ahli Parlimen Belia Malaysia dan Presiden MPP UNISEL. Forum turut membincangkan apa yang boleh dipertingkat untuk kebaikan belia.