SelangorTV
Klik Video Pilihan Video Utama

PTGS penyumbang besar rancakkan ekonomi

Kerajaan Negeri gembira dengan perbezaan pencapaian kutipan premium juga kutipan cukai tanah semasa bersama tunggakan sehingga 30 April 2019 oleh Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor (PTGS).

Video berkaitan