Tag : Shukri Mohamad Hamin

Klik Video Pilihan Video Utama

Hulu Selangor Gerbang Utara Selangor 2035

Fudhil Abdullah
Daerah Hulu Selangor bakal dibangunkan menjadi Gerbang Utara Selangor menjelang tahun 2035 selepas pelancaran Program Publisiti & Penyertaan Awam Draf Rancangan Tempatan Daerah Hulu Selangor
Klik Video Pilihan Video Utama

KDEBWM urus sisa domestik Hulu Selangor

Fudhil Abdullah
Majlis Penyerahan Perkhidmatan Pengurusan Kutipan Sampah Domestik dan Penyerahan Lori Kompaktor KDEB Waste Management Sdn. Bhd. (KDEBWM) untuk kegunaan di kawasan pentadbiran Majlis Daerah Hulu Selangor